Priser

Himmel & Hav! udlejer det, I har brug for til herlige ture på vandet:

 • Havkajakker
 • SUP’s (Stand-Up-Paddelboards)
 • Våddragter o. lign. sikkerhedsudstyr
 • Rutekort
 • Telte, bivuakker, soveposer, kogegrej osv.
Mod et mindre gebyr kan KajakExpressen levere og hente udstyr på aftalt sted og tid.

Ved større forløb og arrangementer kan vi stille følgebåd til rådighed. 

 

Prisoversigt inkl. moms

Udvalgte priser 2018 er inkl. standardudstyr (pagajer/padler, sprayskirts og svømmeveste). 

Leje af Havkajak, Polyethylen:

Pr, 2 timer:  

175,-

Pr. ½ dag (4 – 5 timer)                   

275,-

Pr. hel dag:

375,-

Aftentur, kl. 17.00 – solnedgang:

200,-

To dage

475,-

Weekend (fredag til søndag)

575,-

En hel uge:

1000,-

Pr. uge, ved min. 2 kajakker, pr. stk:

750,-

Klippekort, 10 klip á ½ dag:

1500,-

Ubegrænset havkajak á ½ dag hele sæsonen (Inkl. fri adgang til SUP's)

2000,-

OBS!
I år er junior (sammen med en betalende voksen) med uden beregning.
Vi har nogle rigtigt gode 'Junior-havkajakker' som er ideelle for børn mellem ca. 7 og 13 år, + en toer (én voksen og to børn) som også prioriteres af børnefamilierne.

Leje af SUP’s (Stand Up Paddleboards):

Alle priser er inkl. leach, paddel, vest og våddragt.

Pr. 2 timer:

150,-

Pr. ½ dag (4 – 5 timer):      

200,-

Pr. hel dag:

250,-

To dage

350,-

Weekend (fredag til søndag)

 400,-

En uge

500,-

  Aften på SUP...
  Hver tirsdag og torsdag aften, ha vi 'åbent hus' hvor et er muligt at 
  teste de her SUP's af nogle timer når de andre er gået hjem.
  Efterfølgende hygger vi med en god øl ved grillen, - pris kun kr. 125,-

Introduktionskursus til havkajak

Kom sikkert og trygt i gang med havkajak. Hver søndag har vi koncentrerede introforløb, hvor alle kommer godt rundt om de basale teknikker, og stifter bekendtskab med de mere avancerede.
Selve forløbet varer ca. 3½ time og efterfølgende har du kajakken til din rådighed resten af dagen, eller en halv dag efter eget valg.
Max. 8 deltagere pr. hold.

Pris alt inkl.:

kr.

550,-

Solointro:

kr.

995,-

Duointro:

Kr.

1500,-

Sikkerhedskursus havkajak

Sikkerhedskurset tager deltagerne med gennem alle de sikkerhedsmæssige forhold, der er værd at vide mere om.
Her får I 6 timer med erfaren, certificeret instruktør, der nok skal komme rundt om alt!
Max. 4 deltagere pr. hold.

Alle forløb afvikles i 2018 på nærmere fastsatte dage og weekends, fra ultimo maj – primo oktober.

Pris i alt: kr. 995,-

Grupper

Er I en større gruppe på min. 10 maks 50 personer, fx en sportsklub, beboerforening, venne-venindegruppe, et firma el. lign., har vi gode erfaringer med at lave Totalforløb. 

I hyrer materiel og instruktør(er) den tid, I har brug for, og kan så hygge med havkajakker, SUP’s og måske RIB’en under kyndig vejledning.

Her er det også muligt (og meget brugt) at medbringe mad og drikke, og I kan så grille og spise ved vores overdækkede borde/bænke.

Priseksempel ved 20 deltagere:
2½ times aktiviteter, pris pr. person kr. 175,-Leje og aktivitetsbetingelser

 1. Al aktivitet i Himmel & Hav!’s regi, foregår på eget ansvar.
 2. Lejemål/aftale om aktivitet anses først for indgået, når det fulde leje- eller aktivitetsbeløb er udlejer (arrangør) i hænde, med mindre andet aftales.
 3. Særligt vedr. abonnementsordninger: Se Klippekort og Fri Havkajak.
 4. Ved levering af havkajakker og kanoer, påregnes et håndteringsgebyr på kr. 50,- /enhed.
 5. Kørsel inden for en radius af 10 km. er (ved min 6 Havkajakker/Kanoer) inkluderet i leje/aktivitets-prisen.
 6. Levering/afhentning af udstyr ud over en radius på 10 km. fra Roskilde, eller ved levering af færre end 6 kajakker/kanoer, afregnes med kr. 3,50 + pr. kørt km.
 7. RIB, Motorjoller, Gummibåde Surfudstyr, Vandski og Mountainbikes aftales særskilt.
 8. Alt udstyr afleveres som det blev modtaget:

  – Tømt/rengjort
  – Veste rengjort og lynet op
  – Våddragter, rojakker osv. rengjort og vendt på ret.
  – Div. tilbehør renset

 9. Ved lejemål forpligter lejer sig til at holde det lejede forsikret i hht. det lejedes værdi/nyanskaffelsespris, og er erstatningsansvarlig for samme beløb, ved bortkomst eller beskadigelse. Liggedage i forb. med ovenstående afregnes med kr. 3000,- /døgn, pr. kajak/kano.

 10. Udlejer/udbyder kan ikke drages til ansvar for de evt. tab lejer/deltager måtte lide ved anvendelsen af det lejede/anvendte udstyr.

 11. Ved lejer/deltagers aflysninger, som ikke kan tilskrives ‘ekstremt vejrlig’ (skybrud, eller middelvind over 8 m/sek.), senere end 24 timer inden lejemålets/aktivitetens start, betales det fulde leje/aktivitetsbeløb, med mindre andet er aftalt.

 12. Ved udeblivelser af en eller flere deltagere fra allerede aftalte lejemål/aktiviteter, betales det fulde leje/aktivitetsbeløb, med mindre andet aftales.

 13. Udlejer/udbyder forbeholder sig retten at kunne aflyse et udlejningsforløb eller en aktivitet, hvis forholdene skønnes uegnede, ved manglende deltagerantal, udeblivelser, materielskade og andre uforudsete omstændigheder, også selvom en sådan beslutning går imod kundens interesser.
  I tilfælde af aflysning mv. forpligter udlejer/udbyder sig til at underrette lejere/deltagere så tidligt det lader sig gøre, inden forløbets afvikling.

 14. Det lejede udstyr må ikke anvendes ved kursusvirksomhed eller udlejes til tredjemand, uden udlejers udtrykkelige accept.

 Særligt for Motorjoller og Gummibåd
Lejer er erstatningsansvarlig ved evt. skade på skrue, motor eller båd
Ødelagt skrue erstattes med kr. 500,- (gummibåde), kr. 2250,- (SeaRay)

For alt udstyr gælder
 • Ødelagt udstyr erstattes med reparations- eller nyanskaffelsesprisen.
 • Bortkommet udstyr erstattes med nyanskaffelsesprisen.
 • Lejemål/deltagelse er betinget af lejers/deltagers accept af ovenstående.

Camp og aktivitetsområde: Baunehøjvej 9, 4000 Roskilde | Telefon: 30 95 10 00 | Mail: info@himmel-hav.dk
CVR: 38462725