Priser

Himmel & Hav! udlejer det, I har brug for til herlige ture på vandet:

 • Havkajakker
 • SUP’s (Stand-Up-Paddelboards)
 • Våddragter og alt øvrigt udstyr
 • Rutekort
 • Telte, bivuakker, soveposer, kogegrej osv.
Mod et mindre gebyr kan KajakExpressen levere og hente udstyr på aftalt sted og tid.

Ved større forløb og arrangementer kan vi stille følgebåd til rådighed,  men har øvrigt altid en hurtiggående båd liggende klar som 'back-up, hvis nu.... 
Men, det har der heldigvis aldrig været brug for!

 

Prisoversigt inkl. moms

Udvalgte priser 2018 er inkl. standardudstyr (pagajer/padler, sprayskirts, svømmeveste og evt. våddragter samt elkompressor.). 

Leje af Havkajak (Dagger, Boreal, Current, Necky m.fl.):

Pr, 2 timer:

Ved 4 eller flere havkajakker: 

175,-

150,-

Pr. ½ dag (4 – 5 timer)                   

275,-

Pr. hel dag:

375,-

Aftentur på egen hånd, kl. 17.00 – solnedgang:

Ved 4 eller flere havkajakker 

200,-


175,-

To dage

475,-

Weekend (fredag til søndag)

575,-

En hel uge:

1000,-

Pr. uge, ved min. 2 kajakker, pr. stk:

750,-

Klippekort, 10 klip á ½ dag:

1500,-

Ubegrænset havkajak á ½ dag hele sæsonen (Inkl. fri adgang til SUP's)

2000,-

OBS!
I år er junior (sammen med en betalende voksen) med uden beregning.
Vi har nogle rigtigt gode 'Junior-havkajakker' som er ideelle for børn mellem ca. 7 og 13 år, + en toer (én voksen og to børn) som også prioriteres af børnefamilierne.

Leje af SUP’s (Stand Up Paddleboards):

Alle priser er inkl. leach, paddel, vest og evt. våddragt.

Pr. 2 timer:

150,-

Pr. ½ dag (4 – 5 timer):      

200,-

Pr. hel dag:

250,-

To dage

350,-

Weekend (fredag til søndag)

 400,-

En uge

500,-

Aften-SUP til reduceret pris...
Hver tirsdag og torsdag aften, har vi 'åbent hus' hvor det er muligt at teste de her SUP's af nogle timer når de andre er gået hjem.
- Og gi'r brandyndighederne lov, er det efterfølgende muligt at hygge med f.eks. en god øl ved grillen, - pris kun kr. 125,-

Introduktionskursus til havkajak

Kom sikkert og trygt i gang med havkajak. Hver søndag har vi koncentrerede introforløb, hvor alle kommer godt rundt om de basale teknikker, og stifter bekendtskab med de mere avancerede.
Selve forløbet varer ca. 3½ time og efterfølgende har du kajakken til din rådighed resten af dagen, eller en halv dag efter eget valg.
Max. 8 deltagere pr. hold.

Pris alt inkl.:

kr.

550,-

Solointro:

kr.

995,-

Duointro:

Kr.

1500,-

Solnedgangstur i Havkajak

Hver mandag og onsdag fra starten af juli til midten af september, tilbyder vi en herlig tur ud i solnedgangen i havkajakkerne.

Vi mødes i vores hygglige Camp kl. 18.30 (fra 1/8. kl 18.00), får udleveret udstyret, og tager ud 'i det blå'.

Turen går op forbi Veddelev Havn, ud til Eleore, hvor vi efter 1/8. kan gå i land og bl.a. udforske stedet hvor Løvejagten blev optaget.
Vi fortsætter over forbi ørnereden (de har vist ikke været hjemme i år), og ned til indsejlingen til Kattinge Vig.
Her kan 'de seje' tage turen ind omkring Ringøen, Lerskrænten mv. inden vi samles igen og returnerer til vores base.  

Undervejs giver instruktøren lidt tips & tricks til alt omring havkajakker og håndteringen af dem.

Turen har en varighed af ca. 3 timer.
Vi slutter af med en kop kaff' m. crossaint'er eller hjemmebagte boller, og får snakket (lidt mere) havkajak.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage....
 - vi benytter gode komfortable og stabile havkajakker, og børn helt ned til ca. 10 år har deltaget enten i egen junorkajak eller sammen med en voksen i en toer.

Max. 12 deltagere pr. forløb.
Pris pr. pers.: kr. 225,-

Tilmelding på mail: info@himmel-hav.dk


Den store interesse for disse forløb har gjort at vi, p. 1/9. også tilbyder 'Sejl-Med-Ture' som beskrevet nedenfor.

'Sejl-med-tur', - til Elleore, Ringøen, Lerskrænten osv.
Pr. 1. september starter vores 'sejl-med-formiddage'.
De løber af stablen hver lørdag kl. 10.00.
Samme 'koncept' som Solnedgangsturene, - bare om formiddagen, og lidt længere varighed.

Medbring lidt let at spise og drikke - indtag frokosten f.eks. på Ringøen... det bli'r brand hyggeligt.
Det' september, og det er skkert ikke så varmt som vi er vant til - men det gør faktisk mindre... vi har alt det I behøver, våddragter og rojakker i 'alle' str.

Turen har en varighed af ca. 3 timer.
Pris kr. 250,- inkl. alt udstyr og medfølgende guide.
Max. deltagerantal: 10.
Tilmelding på: info@himmel-hav.dk

 • Lørdag d. 06/10.: 10 pladser
 • Lørdag d. 13/10.: 10 pladser
 • Lørdag d. 20/10.: 10 pladser
 • Lørdag d. 27/10.: 10 pladser
Frokosttur i Havkajak!
Hver søndag i oktober tager vi på tur med frokosten.
Vi sejler ud fra vores 'Camp' og rammer enten Elleore eller Ringøen, hvor udsigten er uovertruffen, og naturen ligeså. 
Samme 'koncept' som 'Solnedgangs - og Sejl-med-turene', blot hver søndag kl. 12.00 - 15.00.

Pris kr. 250,- inkl. alt udstyr og guid (medbring selv frokosten).
Max. deltagerantal: 10.
Tilmelding på info@himmel-hav.dk
 • Søndag d. 07/10. kl. 12.00: 10 pladser
 • Søndag d. 14/10. kl. 12.00: 10 pladser
 • Søndag d. 21/10. kl. 12.00: 10 pladser
 • Søndag d. 28/10. kl. 12.00: 10 pladser

Grupper

Er I en større gruppe på min. 10 maks 50 personer, fx en sportsklub, beboerforening, venne-venindegruppe, et firma el. lign., har vi gode erfaringer med at lave Totalforløb. 

I hyrer materiel og instruktør(er) den tid, I har brug for, og kan så hygge med havkajakker, SUP’s og måske RIB’en under kyndig vejledning.

Her er det også muligt (og meget brugt) at medbringe mad og drikke, og I kan så grille og spise ved vores overdækkede borde/bænke.

Priseksempel ved 20 deltagere:
2½ times aktiviteter, pris pr. person kr. 175,-


Leje og aktivitetsbetingelser

 1. Al aktivitet i Himmel & Hav!’s regi, foregår på eget ansvar.
 2. Lejemål/aftale om aktivitet anses først for indgået, når det fulde leje- eller aktivitetsbeløb er udlejer (arrangør) i hænde, med mindre andet aftales.
 3. Særligt vedr. abonnementsordninger: Se Klippekort og Fri Havkajak.
 4. Ved levering af havkajakker og kanoer, påregnes et håndteringsgebyr på kr. 50,- /enhed.
 5. Kørsel inden for en radius af 10 km. er (ved min 6 Havkajakker/Kanoer) inkluderet i leje/aktivitets-prisen.
 6. Levering/afhentning af udstyr ud over en radius på 10 km. fra Roskilde, eller ved levering af færre end 6 kajakker/kanoer, afregnes med kr. 3,50 + pr. kørt km.
 7. RIB, Motorjoller, Gummibåde Surfudstyr, Vandski og Mountainbikes aftales særskilt.
 8. Alt udstyr afleveres som det blev modtaget:

  – Tømt/rengjort
  – Veste rengjort og lynet op
  – Våddragter, rojakker osv. rengjort og vendt på ret.
  – Div. tilbehør renset

 9. Ved lejemål forpligter lejer sig til at holde det lejede forsikret i hht. det lejedes værdi/nyanskaffelsespris, og er erstatningsansvarlig for samme beløb, ved bortkomst eller beskadigelse. Liggedage i forb. med ovenstående afregnes med kr. 300,- /døgn, pr. kajak/kano.

 10. Udlejer/udbyder kan ikke drages til ansvar for de evt. tab lejer/deltager måtte lide ved anvendelsen af det lejede/anvendte udstyr.

 11. Ved lejer/deltagers aflysninger, som ikke kan tilskrives ‘ekstremt vejrlig’ (skybrud, eller middelvind over 7 m/sek.), senere end 24 timer inden lejemålets/aktivitetens start, betales det fulde leje/aktivitetsbeløb, med mindre andet er aftalt.

 12. Ved udeblivelser af en eller flere deltagere fra allerede aftalte lejemål/aktiviteter, betales det fulde leje/aktivitetsbeløb, med mindre andet aftales.

 13. Udlejer/udbyder forbeholder sig retten at kunne aflyse et udlejningsforløb eller en aktivitet, hvis forholdene skønnes uegnede, ved manglende deltagerantal, udeblivelser, materielskade og andre uforudsete omstændigheder, også selvom en sådan beslutning går imod kundens interesser.
  I tilfælde af aflysning mv. forpligter udlejer/udbyder sig til at underrette lejere/deltagere så tidligt det lader sig gøre, inden forløbets afvikling.

 14. Det lejede udstyr må ikke anvendes ved kursusvirksomhed eller udlejes til tredjemand, uden udlejers udtrykkelige accept.

 Særligt for Motorjoller og Gummibåd
Lejer er erstatningsansvarlig ved evt. skade på skrue, motor eller båd
Ødelagt skrue erstattes med kr. 500,- (gummibåde), kr. 2250,- (SeaRay)

For alt udstyr gælder
 • Ødelagt udstyr erstattes med reparations- eller nyanskaffelsesprisen.
 • Bortkommet udstyr erstattes med nyanskaffelsesprisen.
 • Lejemål/deltagelse er betinget af lejers/deltagers accept af ovenstående.

Camp og aktivitetsområde: Baunehøjvej 9, 4000 Roskilde | Telefon: 30 95 10 00 | Mail: info@himmel-hav.dk
CVR: 38462725