Priser, mv.

Himmel & Hav! udlejer det, I har brug for til herlige ture på vandet.

I år starter sæsonen d. 16. maj, og strækker sig til 27. september.

Vi kommer til jer, både når det gælder alm. udlejning, og når vi afvikler vores efterhånden kendte solnedgangs- samt lørdags- og søndagsture.

 • Havkajakker
 • SUP’s (Stand-Up-Paddelboards)
 • Svømmeveste, pagajer, spraydeck,  og alt øvrigt udstyr
 • Rutekort mv.

Ved større forløb og arrangementer kan vi stille følgebåd til rådighed, men har øvrigt altid en hurtig båd klar som 'back-up, hvis nu.... 
- Men, det har der heldigvis aldrig været brug for!


Prisoversigt:

Udvalgte priser 2020 er inkl. standardudstyr (pagajer/padler, sprayskirts, svømmeveste). 

Leje af Havkajak (Dagger, Boreal, Current, Necky m.fl.):

Pr. ½ dag kr.:

250,-

Pr. hel dag kr.:

275,-

To dage kr.:

375,-

Weekend (fredag til søndag) kr.:

550,-

Weekend ved min. 2 stk.  Pr. stk kr.:

475,-

En hel uge kr.:

825,-

Pr. uge, ved min. 2 stk. Pr.  stk kr.:

750,-

Pr. 2 uger og længere, i hht. aftale!


8 personer, en hel dag (f.eks. kl. 09.00 - 18.00) incl. Introduktionsforløb:


2975,-

Guidede ture.
Solnedgang-, Formiddag-, Frokost: kr.:


325,-

 OBS!
Lejer du flere kajakker, og skal ha' dem med på langtur, kan det være en god ide at låne en kajaktrailer.
Hør nærmere om de attraktive muligheder - dog kun i forb. med kajakleje.

Leje af SUP’s (Stand Up Paddleboards):

Alle priser er inkl. leach, paddel, og evt.  vest og våddragt.

Pr. ca. 2 timer, inkl. 'Tips & Tricks:

175,-

Pr. hel dag:   

275,-

To dage:

350,-

Weekend (fredag til søndag):

375,-

En uge pr. stk.:

 425,-

En uge 2 stk.:

725,-

Alle priser er inkl. SUP, paddel, svømmevest, ankel-leach og håndpumpe. Elpumpe får du med til kun kr. 50,-.

Introduktionskurser, Aftenture, mm.:

OBS!:
Pga. tidens Corona-plage, er introforløb og større samlede gruppearrangementer foreløbigt suspenderet!
Vi følger som alle andre udviklingen, og er klar når der er styr på sagerne, og myndighederne giver lov.

Kom sikkert og trygt i gang med havkajak.
Hver søndag har vi koncentrerede introforløb, hvor alle kommer godt rundt om kajakkerne, sikkerhed og de basale teknikker, - og stifter ligeledes bekendtskab med de mere avancerede teknikker.
Selve forløbet varer ca. 3½ time og efterfølgende har du kajakken til din rådighed resten af dagen.
Max. 8 deltagere pr. hold. Se mere her!

Prisen er reduceret kraftigt, og er nu, inkl. alt:

kr.

425,-

Solointro: (En person ca. 4 timer)

kr.

750,-

Duointro: (2 personer ca. 4 timer)

Kr.

1250,-

Grupper

Flere har spurgt til Introforløb for hele grupper.
Vi har springer derfor med et Introforløb, fulgt op af leje resten af dagen til kun kr. 3000,- for 8 personer.

Er I en større gruppe på min. 10 maks 50 personer, f.eks. en sportsklub, beboerforening, venne/venindegruppe, et firma el. noget helt tredie, har vi gode erfaringer med at lave 'Totalforløb'. 

I hyrer materiel og instruktør(er) den tid, I har brug for, og kan så hygge med havkajakker, SUP’s og måske RIB’en under kyndig vejledning.

Priseksempel ved f.eks. 15 deltagere:

3 times aktiviteter m. Havkajakker og SUP's: Pris pr. person kr. 225,-  (efterflg. deltager kr. 175,- stk.).

Ring eller skriv og hør meget mere.

Leje og aktivitetsbetingelser

 1. Al aktivitet i Himmel & Hav!’s regi, foregår på eget ansvar.
 2. Det er til enhver tid den 'vagthavende' indtruktør der træffer beslutning om hvorvidt aktiviteter eller udleje ken gannemføres, - men ved vindstyrker over 7 m./sek. er det overvejende sansynligt at alle aktiviteter suspenderes.
 3. Lejemål/aftale om aktivitet anses først for indgået, når det fulde leje- eller aktivitetsbeløb er udlejer (arrangør) i hænde, med mindre andet aftales.
 4. Særligt vedr. abonnementsordninger: Se Klippekort og Fri Havkajak.
 5. Ved levering af havkajakker og kanoer, påregnes et håndteringsgebyr på kr. 50,- /enhed.
 6. Kørsel inden for en radius af 10 km. er (ved min 6 Havkajakker/Kanoer) inkluderet i leje/aktivitets-prisen.
 7. Levering/afhentning af udstyr ud over en radius på 10 km. fra Roskilde, eller ved levering af færre end 6 kajakker/kanoer/SUP's, afregnes med kr. 4,00 + pr. kørt km. t/r.
 8. RIB, Motorjoller, Gummibåde Surfudstyr, Vandski og Mountainbikes aftales særskilt.
 9. Alt udstyr afleveres som det blev modtaget:

  – Tømt/rengjort
  – Veste rengjort og lynet op
  – Våddragter, rojakker osv. rengjort og vendt på ret.
  – Div. tilbehør renset

 10. Ved lejemål forpligter lejer sig til at holde det lejede forsikret i hht. det lejedes værdi/nyanskaffelsespris, og er erstatningsansvarlig for samme beløb, ved bortkomst eller beskadigelse. Liggedage i forb. med ovenstående afregnes med kr. 300,- /døgn, pr. kajak/kano/SUP.

 11. Udlejer/udbyder kan ikke drages til ansvar for de evt. tab lejer/deltager måtte lide ved anvendelsen af det lejede/anvendte udstyr.

 12. Ved lejer/deltagers aflysninger, som ikke kan tilskrives ‘ekstremt vejrlig’ (skybrud, eller middelvind over 7 m/sek.), senere end 24 timer inden lejemålets/aktivitetens start, betales det fulde leje/aktivitetsbeløb, med mindre andet er aftalt.

 13. Ved udeblivelser af en eller flere deltagere fra allerede aftalte lejemål/aktiviteter, betales det fulde leje/aktivitetsbeløb, med mindre andet aftales.

 14. Udlejer/udbyder forbeholder sig retten at kunne aflyse et udlejningsforløb eller en aktivitet, hvis forholdene skønnes uegnede, ved manglende deltagerantal, udeblivelser, materielskade og andre uforudsete omstændigheder, også selvom en sådan beslutning går imod kundens interesser.
  I tilfælde af aflysning mv. forpligter udlejer/udbyder sig til at underrette lejere/deltagere så tidligt det lader sig gøre, inden forløbets afvikling.

 15. Det lejede udstyr må ikke anvendes ved kursusvirksomhed eller udlejes til tredjemand, uden udlejers udtrykkelige accept.

For alt udstyr gælder
 • Ødelagt udstyr erstattes med reparations- eller nyanskaffelsesprisen.
 • Bortkommet udstyr erstattes med nyanskaffelsesprisen.
 • Lejemål/deltagelse er betinget af lejers/deltagers accept af ovenstående.

Camp- og aktivitetsområde: Vi kommer til dig!

Telefon: 30 95 10 00 | Web: www.himmel-hav.dk | Mail: info@himmel-hav.dk
Vi bruger ikke cookies og gemmer ingen oplysninger. Du kan derfor helt trygt kigge dig omkring på disse sider.