Lejebetingelser

Leje og aktivitetsbetingelser

 1. Al aktivitet i Himmel & Hav!’s regi, foregår på lejers/deltagers, (og alle øvrige deltageres) eget ansvar.

 2. Lejemål/aftale om aktivitet anses først for indgået, når det fulde leje- eller aktivitetsbeløb er udlejer (arrangør)i hænde, med mindre andet aftales.

 3. Særligt vedr. abonnementsordninger: Klik her!

 4. Ved levering af Havkajakker og Kanoer, pålignes et ‘håndteringsgebyr’ på kr. 50,- /enhed.
  Kørsel inden for en radius af 10 km. er (ved min 6 Havkajakker/Kanoer) inkluderet i leje/aktivitets-prisen.
  Motorjoller, Gummibåde Surfudstyr, Vandski og Mountainbikes aftales særskilt.

 5. Levering/afhentning af udstyr ud over en radius på 10 km. fra Roskilde, eller ved levering af færre end 6 kajakker/kanoer, afregnes med kr. 3,50 + pr. kørt km.

 6. Alt udstyr afleveres som det blev modtaget:
  – Tømt/rengjort
  – Veste rengjort og lynet op,
  – Våddragter, rojakker osv. rengjort og vendt på ret.
  – Div. tilbehør renset

 7. Ved lejemål forpligter lejer sig til at holde det lejede forsikret i hht. det lejedes værdi/nyanskaffelsespris, og er erstatningsansvarlig for samme beløb, ved bortkomst eller beskadigelse. Liggedage i forb. med ovenstående afregnes med kr. 250,- /døgn, pr. kajak/kano.

 8. Udlejer/udbyder kan ikke drages til ansvar for de evt. tab lejer/deltager måtte lide ved anvendelsen af det lejede/anvendte udstyr.

 9. Ved lejer/deltagers aflysninger, som ikke kan tilskrives ‘ekstremt vejrlig’ (skybrud, eller middelvind over 8 m/sek.), senere end 24 timer inden lejemålets/aktivitetens start, betales det fulde leje/aktivitets-beløb, med mindre andet er aftalt.

 10. Ved udeblivelser af en eller flere deltagere fra allerede aftalte lejemål/aktiviteter, betales det fulde leje/aktivitets-beløb, med mindre andet aftales.

 11. Udlejer/udbyder forbeholder sig retten at kunne aflyse et udlejningsforløb eller en aktivitet, hvis forholdene skønnes uegnede, ved manglende deltagerantal, udeblivelser, materielskade og andre uforudsete omstændigheder, også selvom en sådan beslutning går imod kundens interesser. I tilfælde af aflysning mv. forpligter udlejer/udbyder sig til at underrette lejere/deltagere så tidligt det lader sig gøre, inden forløbets afvikling.

 12. Det lejede udstyr må ikke anvendes ved kursusvirksomhed eller udlejes til tredjemand, uden udlejers udtrykkelige accept.

 13. Særligt for Motorjoller og Gummibåde:
  Lejer er erstatningsansvarlig ved evt. skade på skrue, motor eller båd.
  Ødelagt skrue erstattes med
  kr.   500,- (Gummibåde)
  kr. 2250,- (Summer-fun)
  Motor og båd med reparationsprisen.
  Lejer kan tegne en forsikring på kr. 50,- pr. dag,- dog med en selvrisiko på kr. 250,- / kr. 500.

 14. Særligt for øvrigt udstyr:
  Lejer er erstatningsansvarlig ved evt. skade på udstyr forvoldt af lejer.
  Ødelagt udstyr erstattes med reparations- eller nyanskaffelsesprisen.
  Ved bortkommet udstyr træder §6 i kraft.

 15. Lejemål/deltagelse er betinget af lejers/deltagers accept af ovenstående.

Telefon: 30 95 10 00
Email: info@himmel-hav.dk
Baunehøjvej 9
4000 Roskilde