Abonnementsbetingelser 2017.

 


ABONNEMENTS -OG KLIPPEKORTSBETINGELSER:

opdateret d.: 29/1. 2017

1

Sæsonen strækker sig fra medio april til primo oktober.

2

Ved bestilling af et 'klippekort', måneds- eller sæsonabonnement, fremsendes faktura på det aftalte beløb.

3

Inden sæsonstart, tilsendes ydermere en kode til bookingsystemet, således at abonnenter kan logge sig ind, og her reservere sin Havkajak. (Gælder ikke 'klippekort'.)

4

Der kan bookes forløb á 4 timers varighed, som det vil fremgå af bookinglisten. (Gælder ikke 'klippekort')

5

Det er som udgangspunkt ikke muligt at booke flere på hinanden følgende tider på ét abonnement. (Gælder ikke 'klippekort'.)

6

Al sejlads foregår i Roskilde Fjord, med afsæt fra Roskilde Camping/Vigen Strandpark.

7

Ved hvert abonnement er garanteret min. 50 kajaktider hen over sæsonen. (Klippekort i hht. antal 'klip'.)

8

Til hver kajak medfølger komplet udstyrspakke: Pagaj, svømmevest, sprayskirt, svamp.

Paddelfloat, våddragt mv. kan lånes separat, efter aftale, - og ér inkluderet i abonnementet.

9

I øvrigt er de alm. lejebetingelser ligeledes gældende for abonnenter.

10

Abonnementskort er personligt, klippekort kan 'deles', under forudsætning af, at ansvarlig 'kortholder' deltager.
11
Abonnementet er betinget af lejers accept af ovenstående.

 

Retur: